Projektledning / Interim

Vi erbjuder projektlednings- och interimtjänster till projekt som syftar till att åstadkomma någon form av genomgripande förändring i en verksamhet. Vare sig det handlar om nyutveckling av produkter, effektivisering, verksamhetsutveckling, centralisering av en organisation eller andra komplicerade projekt påverkas ett stort antal intressenter, många gånger med motstridiga krav, önskemål och behov, något som ställer stora krav på professionell projektledning.

Projektledning inom teknik, tillverkningsindustri, inbyggda system, transport, bygg, logistik och process, verksamhets- och organisationsutveckling.

Teknik

Utifrån vår erfarenhet och sammansatta kompetens kan vi erbjuda tjänster inom bland annat kontruktion, produktion och processutveckling för både industrisektorn och offentliga sektorn. Vår styrka är att vi utöver direkt specialistkunskap inom teknikområdet kan erbjuda sammansatta och genomarbetade helhetslösningar. Vi arbetar alltid långsiktigt och försöker alltid kompetensutvecklas för att alltid vara kundens främsta val.

Tekniktjänster inom inbyggda system, konstruktion, produkter och tillverkning, service och underhåll.