Affärsområden

El/automation

PrimeComp är verksamma inom flera branscher inom el- och automation. Uppdragen utförs inom både utveckling- och leveransprojekt Kunderna finns inom olika branscher som medtech, kraftindustrin eller transport. Våra konsulter får därmed en bra erfarenhet av olika automationsmiljöer och system inom skydd- och kontrollutrustning. Vi utför uppdrag inom idrifttagning, kvalitet och projektledning men fokus ligger utveckling och konstruktion av automation- samt elsystem.

Elkraft

Vi arbetar med ledande bolag inom sitt område och här finns det stora möjligheter att bli involverad i globala projekt där du om konsult kan arbeta med kollegor från alla delar av världen. Uppdragen spänner sig över en rad områden men främst inom leverans- och utvecklingsprojekt. Erfarenhet som efterfrågas är inom elkraftkonstruktion, anläggningskonstruktion, elektromekaniskkonstruktion, systemintegration samt projektledning.

Inbyggda System/IT

PrimeComp tillhandahåller tjänster och kompetens inom inbyggda system. Våra konsulter inom mjuk- och hårdvaruutveckling arbetar agilt och inom alla utvecklingsområden. Elektronikkonstruktion, programmering, systemlösningar, testsystem, kravhantering och uppdragshantering är några av dessa områden. Vårt uppdrag är att alltid ligga i teknikens framkant och bidra med lösningar som förbättrar kundernas produkter inom funktionalitet, användarvänligheten, system eller tjänster.

Mekanik

PrimeComp har en lång erfarenhet av produktutveckling inom olika utvecklings- och leveransprojekt. Trots att kunderna är verksamma inom olika områden så arbetar vi med systematiska metoder inom som liknar varandra. Kunderna får hjälp av oss i samtliga utvecklingsfaser från koncept till färdig produkt och produktionssättning. vi är även verksamma med att utbilda ingenjörer inom området och våra ingenjörers kunskaper och erfarenhet hjälper kunderna att uppnå bästa resultat. Tjänster erbjuds inom produktutveckling, produktion och projektledning.

Projektledning

Vi erbjuder projektlednings- och interimtjänster till projekt som syftar till att åstadkomma någon form av genomgripande förändring i en verksamhet. Vare sig det handlar om nyutveckling av produkter, effektivisering, verksamhetsutveckling, centralisering av en organisation eller andra komplicerade projekt påverkas ett stort antal intressenter, många gånger med motstridiga krav, önskemål och behov, något som ställer stora krav på professionell projektledning.

 

Projektledning inom teknik, tillverkningsindustri, inbyggda system, transport, bygg, logistik och process, verksamhets- och organisationsutveckling.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor